Sborová ohlášení 16.7. 2017

17.07.2017 12:36

Sborová ohlášení 16.7. 2017                                                                                                                                                                                                                                              

1. Služby Boží jsou opět za týden, v neděli v 9.00 hod.

Jiná shromáždění o prázdninách nemáme.

 

2. Narozeniny má v tomto týdnu bratr Pavel Peňáz. Přejeme mu vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Příští neděli mají službu bratři Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda.

 

4. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

Můžete také přispět na účelovou sbírku na opravy v našem sboru. Letos je to výměna plynového kotle na faře.

 

5. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introit Ž 73.1, 28

čtení Sk 9.1-22

text Sk 9. 3-8, 15, 20, 22

poslání Ef 2.1-10

písně 434, 438, 251, 420, 636

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921