Sborová ohlášení 16.5. 2021

16.05.2021 05:20

Sborová ohlášení 16.5. 2021                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                   

1. Příští neděle je Neděle svatodušní. Budeme tedy také slavit večeři  Páně. Začátek shromáždění je jako obvykle v 9.00.

Náboženství pro mladší děti bude ve čtvrtek v 16.00 ve farní kanceláři.

Konfirmační cvičení tento pátek nebude.

 

2. V pátek zasedá v Praze synod naší církve. Mimo jiné zvolí nového synodního seniora na dalších 6 let. Jednání synodu se za náš seniorát  účastní bratr kurátor Michal Sadílek a bratr farář jako předseda Jeronýmovy jednoty.

 

3. Narozeniny má v tomto týdnu bratr Vlastimil Voříšek a bratr Pavel Saqua. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Službu příští neděli má bratr Jura Běťák a sestra Miloslava Fryaufová.

 

4. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru. Nezapomeňte, prosím, také na Sbírku darů Jeronýmovy jednoty. Je to sbírka na opravy kostelů a far v naší církvi a potrvá do konce května. Sběrací listina je u služby.

 

 

 

 

 

introit Ž 111. 1-3

čtení Iz 5. 1-7

text J 15. 1-10

poslání  Ko 3. 12-17

písně 209, 252, 261.6-10, 388, 248

doprovod: Pavel Peňáz

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921