Sborová ohlášení 16.4. 2023

16.04.2023 09:00

Sborová ohlášení 16.4. 2023                                                       

                                                                                                                                

  1. Děkujeme bratru faráři Danielu Matoušovi za dnešní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit opět v neděli 23.4. v 9 hodin, kázání bude mít bratr Jiří Běťák čtené. Souběžně s bohoslužbami bude také nedělní škola, kterou povede sestra Magda Veselíková.
  3. Náboženství pro děti je ekumenické ve Školamyšli v pondělí v 15 hodin. V úterý 18.4. v 19 hodin jsme zváni do Husova sboru na ekumenickou biblickou hodinu. Pravidelná biblická hodina je ve čtvrtek v 18 hodin na faře ve Sloupnici.
  4. Místní ČKA nás ve čtvrtek 20.4. v 18 hodin zve do CB na setkání s názvem „Společně na cestě“ – půjde o moderovanou debatu o ekumenickém úsilí, v které kromě účastníků vystoupí za katolíky docent Robert Svatoň a za protestanty Lukáš Rejman.
  5. Staršovstvo připravuje sborový den v neděli za 3 týdny 7.5. k oslavě 100 let našeho sboru. Kázat bude bratr synodní senior Pavel Pokorný, budeme slavit večeři Páně a pak bude další program se společným obědem. Pozvánka bude brzy k distribuci.
  6. Dnešní chrámová sbírka je určena pro potřeby našeho sboru a je možné také přispět do sbírky na probíhající rekonstrukci fary. Sbírka na tisk konaná 26.3. vynesla celkem 2.682,- Kč.
  7. Službu příští neděli má sestra Vlasta Ritzingerová a bratr Michal Sadílek.
  8. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

služba: Jan a Lukáš Kubíčkovi

doprovod: Alena Běťáková

kázal: Daniel Matouš

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921