Sborová ohlášení 16.4. 2017 (Neděle velikonoční)

19.04.2017 17:49

Sborová ohlášení 16.4. 2017 (Neděle velikonoční)                                                                              

                             

1. Přejeme vám krásné a požehnané Velikonoce.

Zítra, na Velikonoční pondělí máme bohoslužby od 9.00 hod.

V úterý v 19.00 hod. se koná ekumenická biblická hodina ve sboru CČSH na Toulovcově nám. Na programu je Roboám a Jeroboám.

Ve středu jsme zváni na přednášku Křesťanské akademie. Naším milým hostem bude bratr prof. Jan Sokol a mluvit bude na théma: „Svoboda - a co s ní?“ Přednáška se koná v aule gymnasia a začátek je v 19.00 hod.

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.15 hod.

Náboženství pro děti pak také v pátek v 16.00 hod.

 

2. Dnes jsme zváni na slavnostní shromáždění se svěcením zvonů, které povede litomyšlský titulární biskup Pavel Konzbul. Slavnost začíná v 10.30 hod. před piaristickým kostelem. Proto dnes nepřipravujeme pohoštění.

 

3. Další oznámení je radostné. Manželům Evě a Josefovi Čejkovým se ve středu v noci narodil chlapeček Jeroným. Blahopřejeme a radujeme se s nimi.

 

4. Můžete se již také přihlašovat na letošní sborový výlet. Pojedeme tentokrát auty a v neděli 14. května a navštívíme sbor ve Vanovicích a jeho okolí. Budeme rádi, když se tam s námi vypravíte.

 

5. Narozeniny má v tomto týdnu sestra Zdenka Staňková a bratr Lukáš Vondráček. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

6. Zítra má službu bratr Emil Vávra a sestra Markéta Vondráčková. 

 

7. Dnešní sbírka je celocírkevní a je na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. Je určena na přestavbu sborového domu v Havlíčkově Brodě (sbor Horní Krupá). Více je na vývěsce.

 

 

 

 

introit Ž 105. 1, 5, 3

čtení 1K 15.1-9, 19-26

text Mk 16.1-8

poslání 1K 15.54b-58

písně 336, 341, 660, 397, 667, 346                                                                                                                                   

kázal Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921