Sborová ohlášení 16.2. 2020

16.02.2020 10:23

Sborová ohlášení 16.2. 2020                                                

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Bohoslužby budeme slavit opět v neděli v 9.00.

Biblická hodina bude tentokrát ekumenická. Sejdeme se ve sboru CČSH na Toulovcově náměstí. Výklad o Barnabášovi bude mít bratr farář Štěpán Klásek. Začátek je v 19.00. 

Náboženství pro mladší děti je ve čtvrtek v 16.00.

Konfirmační cvičení pak v pátek ve 14.30.

Náboženství pro starší děti je také v pátek v 16.00.

 

2. Narozeniny má dnes bratr Milan Janecký a v týdnu pak sestra Vencovská. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Příští neděli má službu sestra Vlasta Ritzingerová a bratr kurátor Michal Sadílek.

 

4. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

5. Po shromáždění vás zveme ke společenství kolem stolu u kávy a čaje.

 

 

 

 

introit: Ž 99. 2-3, 9

čtení: Jan 8.45-55

text: Gn 37. 2-11

čtení: Jan 8.45-55

poslání: Fp 2. 5-11

písně: 98, 627, 252, 647, 250

doprovod: J+M+J Sadílkovi

služba: Jan a Lukáš Kubíčkovi

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921