Sborová ohlášení 16.10. 2022

16.10.2022 04:09

Sborová ohlášení 16.10. 2022                                                    

                                                                                                            

            

  1. Vítáme u nás bratra seniorátního jáhna Michala Brandu s rodinou a děkujeme mu za dnešní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli 23.10. v 9 hodin, budeme slavit Díkčinění a vysluhovat večeři Páně. Kázat bude bratr farář Daniel Matouš. Souběžně s bohoslužbami bude také nedělní škola, kterou příští neděli povede sestra Maruška Peňázová.
  3. Náboženství pro děti je ve Školamyšli v pondělí v 15 hodin.
  4. Biblické hodiny se konají ve čtvrtek v 17 hodin na faře ve Sloupnici.
  5. Službu příští neděli má sestra Vlasta Ritzingerová a bratr Michal Sadílek.
  6. Sbírka na Evangelickou akademii na začátku září vynesla v našem sboru 2.250,- Kč. Staršovstvo rozhodlo o vypsání dlouhodobé sbírky na rekonstrukci fary, která nás nyní čeká. Přispět je možno na listinu i na účet, vs je 204. Za Vaše dary děkujeme. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.
  7. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

Introit

Čtení

Text

Poslání

písně:

služba: Jan a Lukáš Kubíčkovi

doprovod: Alena Běťáková

kázal: Michal Branda

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921