Sborová ohlášení 15.9. 2019

15.09.2019 11:30

Sborová ohlášení 15.9. 2019                                                   

                                                                                                                
 

                                                                                                                         

1. K bohoslužbám se sejdeme opět příští neděli v 9.00.

V úterý v 19.00 se v našem sboru koná ekumenická biblická hodina. Na programu je postava Tomáše zvaného Didimus. Pokud můžete, přijďte. Sestry prosim o přípravu malého pohoštění.

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.30.

Náboženství pro děti pak také v pátek v 16.00.

 

2. V pátek jednalo ve Valašském Meziříčí Ústřední shromáždění Jeronýmovy jednoty, které rozhodlo především  o rozdělení letošní Sbírky darů pro opravy našich kostelů a far.

 

3. Narozeniny má dnes Adam Kubíček a v příštím týdnu bratři Tomáš Pleskot a Jakub Sadílek. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli mají službu Jiří Běťák a Miloslava Fryaufová. 

Nedělní školu povede sestra Markéta Nováková.

 

5. Do konce září můžete ještě příspět na účelovou sbírku na nový kotel pro vytápění našeho kostela. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

introit Ž 105. 1, 43-45

čtení  Ex 32. 1-8

text Ex 20. 4-6

poslání Ga 4. 1-11, 5.1

písně 604, 442, 601, 175, 510

doprovod: Pavel Peňáz

služba: Josef Čejka, Milan Dvořák, Čestmír Svoboda

nedělní škola: Marie Peňázová

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921