Sborová ohlášení 15.5. 2022

15.05.2022 05:20

Sborová ohlášení 15.5. 2022                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

1. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli v 9.00.

Ekumenická biblická hodina bude tentokrát u nás. Na programu je Ježíš – Syn Boží. Pokud můžete, přijďte. Začátek je v 19.00.

Křesťanská akademie nás ve čtvrtek v 19.00 zve na římskokatolickou faru k přednášce doc. Davida Vopřady „Odkaz sv. Augustina.“

Náboženství mají děti ve čtvrtek v 16.00.

Konfirmační cvičení je pak v pátek ve 14.30.

 

2. Od čtvrtka do soboty se ve Svitavách koná synod naší církve. Jednání synodu je přístupné veřejnosti. Jsme zváni především k zahajovacím bohoslužbám, které se konají v římskokatolickém kostele sv. Josefa ve čtvrtek v 17.00. V neděli budeme mít na našich bohoslužebách v Litomyšli dva hosty (členy synodní rady): bratra faráře Ondřeje Titěru a sestru kurátorku Janu Šarounovou.

 

3. O víkendu 20.-22. 5. je do Brandýsa zvána mládež a konfirmandé  na seniorátní setkání. Podrobnosti jsou na vývěsce.

 

4. Narozeniny má v tomto týdnu bratr Vlastimil Voříšek.  Přejeme mu vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Službu příští neděli mají bratři Michal Veselík a Vlastimil Voříšek. 

 

6. Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty byla v našem sboru 7.550 Kč. Děkujeme za vaši štědrost. Sbírku darů Jeronýmovy jednoty (na opravy našich kostelů a far) trvá až do konce května. Podrobnosti naleznete v letáku JJ. Chrámová sbírka je dnes pro potřeby sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

introit Ž 103. 1-2

čtení Iz 51.1-11

text Mk 4. 26-29

poslání Ga 6.8-10

písně 277, 625, 749, 765, 302

služba: Emil Vávra a Michal Sadílek

doprovod: Pavel Peňáz

kázal: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921