Sborová ohlášení 15.4. 2022 (Velký pátek)

15.04.2022 04:20

Sborová ohlášení 15.4. 2022    (Velký pátek)                   

                                                                                                                

                                                                                                                      

1. Příští  bohoslužby budeme slavit na Neděli velikonoční v 9.00.                                                                                                                

Shromáždění máme také na Velikonoční pondělí v 9.00.

 

2. Narozeniny má zítra bratr Jan  Koukol a v neděli sestra Zdenka Staňková. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Službu na Neděli velikonoční mají bratři Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.

 

4. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru. Nedělní sbírka bude na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty.

 

5. Přejeme Vám dobré a požehnané Velikonoce.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

 

introit Ž 116, 5, 12-13

čtení Mk 15. 24-39

text Mk 15. 29-39

poslání Fp 2. 5-11

písně 516, 517, 519, 510, 525, 707

služba: Emil Vávra a Markéta Vondráčková

doprovod: Alena Běťáková

kázal: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921