Sborová ohlášení 15. 4. 2018

15.04.2018 10:09

Sborová ohlášení 15. 4. 2018

                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Služby Boží máme opět za týden v 9.00.

Biblická hodina bude tento týden ekumenická. Sejdeme se ve sboru CČSH na Toulovcově náměstí. Na programu je prorok Ezechiel a výklad bude mít bratr kazatel Čestmír Šťovíček z CASD. Začátek je v 19.00.

Konfirmační cvičení je ve čtvrtek ve 14.30.

Přednáška KA (Jiří Padevět) plánovaná na čtvrtek je pro nemoc zrušena.

Náboženství mají děti v pátek ve 14.30 (starší) a v 16.00 (mladší).

 

2. Sborový výlet, ke kterému vás upřímně zveme, letos připravujeme na neděli 13. května. Vypravíme se do Hronova a Broumova. Další podrobnosti jsou na pozvánce.

 

3. Narozeniny má v tomto týdnu sestra Zdenka Staňková, bratr Lukáš Vondráček a Ondřej Běťák. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli mají službu bratr Emil Vávra a sestra Markéta Vondráčková.  

 

5. Začala celocírkevní Sbírka darů Jeronýmovy jednoty. Je to sbírka na opravy kostelů a far v naší církvi. Můžete na ni přispět během dubna a května prostřednictvím sběrací listiny a nebo přímo na účet sboru. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

introit Ž 23. 1-4

čtení Ez 34. 23-26

text J 10. 11-16

poslání 1Pt 2. 21-25

písně 98, 166, 648, 168, 489

doprovod: Pavel Peňáz

služba: Josef Čejka, Vlasta Ritzingerová    

kázal: Jan Hrudka


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921