Sborová ohlášení 15.12. 2019 (3. adventní)

15.12.2019 10:40

Sborová ohlášení 15.12. 2019 (3. adventní)                       

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. V rámci bohoslužeb příští neděli předvedou naše děti vánoční hru „Co uděláš Marie?“ Začátek je  v 9.00.

Biblická hodina tento týden nebude.

Zkouška dětské vánoční hry bude v pátek v 15.00 a v sobotu v 10.00.

 

2. K adventnímu koncertu nás dnes odpoledne v 15.00 zve sbor v Bučině a v pátek v 18.00 sbor ve Džbánově. Podrobnosti jsou na vývěsce.

 

3. Narozeniny mají v tomto týdnu Václav Dvořák a Eva Kubíčková. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Ke koupi je Evangelický kalendář a příručka Na každý den. Obé je za 130 Kč. 

 

5. Příští neděli mají službu bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.

 

6. Tak jako každý rok můžete přispět na vánoční nadílku pro naše děti. Listina je u služby. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

introit Ž 80.20, 82.8

čtení Mt 3. 1-12

text Mt 24.36-44

poslání 1Te 5.1-10

písně 274, 627, 360, 568, 259

doprovod: J+M+J Sadílkovi

nedělní škola: Míla Fryaufová

služba: Míla Fryaufová, Jura Běťák 

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921