Sborová ohlášení 15.11. 2020

15.11.2020 08:00

Sborová ohlášení 15.11. 2020                                                                     

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                      

1. Až do odvolání nemáme nedělní bohoslužby v kostele. Záznam můžete ale sledovat na webových stránkách sboru.

 

2. Narozeniny má v příštím týdnu sestra Marta Kovářová z Opatova. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Dnes je to 350 let co v nizozemském exilu zemřel bratr Jan Amos Komenský. Byl vynikající postavou už ve své době - kazatel a později biskup Jednoty bratrské, theolog a pedagog. Je pro nás vynikající postavou i dnes.

 

4. Tak jako každý rok si můžete objednat výrobky z Rolničky. Podpoříte tak Diakonii ČCE v Soběslavi. Nabídku najdete na www.rolnicka.cz. Pokud si něco vyberete, dejte mi vědět na adresu: vaclav.hurt@evangnet.cz a já to objednám společně.

Také již přišly Evangelické kalendáře 2021 a příručky Na každý den. Jsou pro vás připraveny v kostele.

 

5. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru. Svůj dar můžete zaslat na účet  sboru 222402179/0300 (vs: 201).

 

6. Přeji Vám požehnanou neděli. Mějte se dobře a buďte zdrávi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introit Ž 140. 13-14 

čtení Dn 7. 1, 9-10, 13-14

text Mt 25. 31-46

poslání Jk 2. 8-13

písně 209, 642, 478, 477, 419

doprovod: Jan Vávra

upravil: Jan Vávra   

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921