Sborová ohlášení 15.10. 2017

19.10.2017 12:55

                                                                                                                    

1. Dnes odpoledne budeme ve sboru zpívat písně ze zpěvníčku Svítá. Pokud máte chuť, přijďte. Začátek je v 15.00 hod.

Služby Boží jsou opět za týden, v neděli v 9.00 hod. Při tomto shromáždění budeme děkovat za letošní úrodu a budeme také slavit večeři Páně.

V úterý náš sbor hostí ekumenickou biblickou hodinu. Na programu je král Ezechiáš a začátek je v 19.00 hod. Pokud alespoň trochu můžete, prosím, přijďte.

Ve čtvrtek nás Křesťanská akademie zve k přednášce doc. Dr. Michala Altrichtera Th.D. : „Papež František - nesnáze a podněty.“ Přednáška začíná v 19.00 hod. v Klenutém sále pivovaru (naproti zámku).

Konfirmační cvičení je ve čtvrtek v 14.30 hod.

Náboženství pro děti pak v pátek v 14.30 hod. (starší)

                                                             16.00 hod. (mladší)

 

2. Příští neděli odpoledne ve 14.00 hod. se v našem sboru koná okrsková presbyterní konference. Jsou zváni především presbyteři a presbyterky jak z našeho sboru, tak i ze Sloupnice a ze Džbánova. Shromáždění je ale otevřeno i dalším zájemcům. Našim milým hostem bude bratr kazatel David Beňa z Církve bratrské. Hovořit bude na théma: „Martin Luther - co nám vlastně odkázal“. Po jeho přednášce bude prostor pro rozhovor.

 

3. Příští neděli má službu bratr Jura Běťák a sestra Míla Fryaufová

 

4. Také letos vydává naše církev nástěnný kalendář. Je možno si ho objednat u služby (cena 69 Kč).  Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

5. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit Ž 79.13

čtení Ex 19. 1-8

text Mt 5.13-16

poslání 1Pt 2. 9-12

písně 85, 420, 568, 608, 647

doprovod: Eva Čejková

služba: Josef Čejka, Milan Dvořák, Čestmír Svoboda

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921