Sborová ohlášení 15.1. 2023

15.01.2023 09:00

Sborová ohlášení 15.1. 2023                                                       

                                                                                                              

  1. Děkujeme bratru faráři Danielu Matoušovi za dnešní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli 22.1. v 9 hodin, kázat bude bratr kazatel David Beňa. Souběžně s bohoslužbami bude také nedělní škola, kterou příští neděli povede bratr Jiří Běťák.
  3. Náboženství pro děti je ekumenické ve Školamyšli v pondělí v 15 hodin, biblická hodina je ve čtvrtek v 17 hodin na faře ve Sloupnici.
  4. ČKA nás zve na přednášku vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové na téma (Ne)srozumitelná justice – ve středu 18.1. v 18 hodin v Novém kostele.
  5. Ve čtvrtek 19.1. v 18:30 bude schůze staršovstva.
  6. U služby je možné za 170,- Kč zakoupit letošní Evangelický kalendář a čtení Na každý den.
  7. Dole na nástěnce je rozpis oblíbených letních táborů a pobytů v Bělči pro včasné přihlášení a také pozvánka bratra faráře Klímy na Taneční bál v Proseči v pátek 10.2.
  8. Dnešní chrámová sbírka je určena pro potřeby našeho sboru. Můžete také přispět do sbírky na probíhající rekonstrukci fary.
  9. Službu příští neděli má bratr Čestmír Svoboda a Josef Čejka.
  10. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

služba: Vlastimil Voříšek a Michal Veselík

doprovod: Alena Běťáková

kázal: Daniel Matouš

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921