Sborová ohlášení 15.1. 2017

19.01.2017 08:40

Sborová ohlášení 15.1. 2017

1. Vítáme zde dnes bratra kazatele Davida Beňu a děkujeme mu za službu slova. Bratr farář Hurt je tento týden na dovolené.

2. V úterý 17. ledna bude v Novém kostele Církve bratrské přednáška Křesťanské akademie. „O české víře, nevíře a pověře“ bude hovořit bratr doc. Pavel Hošek, Th.D. z ETF UK. Přijďte a pozvěte své přátele a známé. Začátek je v 19.00 hod.

3. Ve středu 18. ledna začíná Ekumenický týden modliteb za jednotu křesťanů. Úvodní shromáždění bude zde v našem kostele se svatou večeří Páně a kázat bude bratr farář Zdeněk Mach z Římskokatolické církve. Všichni jste upřímně zváni. Začátek je v 18.00 hod. Náš bratr farář bude kázat další den ve sboru CČSH.

4. Ke koupi je Evangelický kalendář a Na každý den za 90 Kč. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

5. Nedělní shromáždění máme opět za týden v 9.00 hod, kázat bude již opět br. farář Hurt.

6. Konfirmační cvičení a náboženství ještě tento týden nebude.

7. Po bohoslužbách vás srdečně zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit
čtení
text
poslání
písně
kázal: David Beňa


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921