Sborová ohlášení 14.5. 2017

23.05.2017 15:15

Sborová ohlášení 14.5. 2017                                                                              

   

1. Služby Boží máme vždy v neděli v 9.00 hod.

V úterý jsme zváni na ekumenickou biblickou hodinu. Sejdeme se na římsko-katolické faře a na programu bude král Achab. Začátek je v 19.00 hod.

Konfirmační cvičení ani náboženství tento týden nebude.

Bratr farář je od čtvrtka do soboty na synodu v Praze, kde zastupuje Jeronýmovu jednotu.

 

2. Někteří členové sboru jsou dnes na sborovém výletě ve Vanovicích a okolí.

 

3. Ve čtvrtek začína v Praze třetí zasedání  34. synodu naší církve.

 

4. Narozeniny má v příštím týdnu bratr Vlastimil Voříšek. Přejeme mu vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. V květnu probíhá Sbírka darů Jeronýmovy jednoty pro opravy kostelů a far v naší církvi. Sbírku vám velice doporučujeme. Náš sbor JJ žádá letos o dar 20 000 Kč. Podrobnosti jsou na vývěsce.

Postní sbírka v našem sboru vynesla 3 100 Kč a sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty 2 345 Kč. Všem dárcům děkujeme.

Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Příští neděli má službu bratr kurátor Michal Sadílek a ?.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921