Sborová ohlášení 14.4. 2019 (Květná neděle, křest Matyáše Tichého)

14.04.2019 11:05

Sborová ohlášení 14.4. 2019 (Květná neděle, křest Matyáše Tichého)                                                                                                                                                                                                      

1. Velikonoční shromáždění se v našem sboru konají takto:

na Zelený čtvrtek           v 18.00 hod. čtení pašijí 

na Velký pátek                 v 9.00 hod. bohoslužby s večeří Páně

na Boží hod velikonoční v 9.00 hod. bohoslužby s večeří Páně

         na Pondělí velikonoční   v 9.00 hod. bohoslužby.

V úterý nás Křesťanská akademie zve do Zámeckého pivovaru k přednášce Doc. Jaroslava Šebka, Ph.D. „Křesťané a fašismus.“ Začátek je v 19.00 hod. 

Biblická hodina, konfirmační cvičení ani náboženství tento týden nebudou.

 

2. Za 14 dnů se ve sboru v Džbánově koná seniorátní rodinná neděle ke které jsme zváni. Ke společnému nedělnímu obědu je však třeba se přihlásil nejpozději do úterý.

 

3. V příštím týdnu má narozeniny sestra Zdeňka Staňková a bratr Lukáš Vondráček. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Službu na Zelený čtvrtek mají bratři Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda.

Prosím také ty bratry a sestry, kteří jsou ochotni číst ve čtvrtek pašijní oddíly, aby se zapsali na list u služby.    

 

5. Ještě dnes můžete přispět na postní sbírka Diakonie ČCE. Je na podporu syrských válečných uprchlíků v Libanonu a Jordánsku. Sbírku vám doporučujeme a sběrací listina je u služby. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit Za 9.9-10

čtení Ž 118. 1-9, 14, 19-26, 29

slovo k dětem J 1. 19-24, J 19 (Beránek Boží)

text Mt 21. 1-11

poslání 1K 1.18-25

písně 118. 1-2, 6-8, 459, 627, 632, 681, 651

doprovod: Jan Vávra

služba: Michal Veselík, Vlastimil Voříšek        

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921