Sborová ohlášení 14.4. 2017 (Velký pátek)

19.04.2017 17:46

Sborová ohlášení 14.4. 2017 (Velký pátek)                                                                                          

    

1. Přejeme vám krásné a požehnané Velikonoce.

Na Velikonoční neděli máme bohoslužby s večeří Páně od 9.00 hod.

Shromáždění je i Velikonoční pondělí, také od 9.00 hod.

 

2. Tuto neděli jsme zváni do piaristického kostela na slavnostní shromáždění se svěcením zvonů, které povede litomyšlský titulární biskup Pavel Konzbul. Slavnost začíná v 10.30 hod. před kostelem.

 

3. Můžete se již také přihlašovat na letošní sborový výlet. Pojedeme tentokrát auty a v neděli 14. května a navštívíme sbor ve Vanovicích a jeho okolí. Budeme rádi, když se tam s námi vypravíte.

 

4. Na velikonoční neděli má službu sestra Vlasta Ritzingerová a bratr Lukáš Kubíček.

 

5. Dnešní sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po bohoslužbách vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introit Iz 53.5-7

čtení Mt 27.35-50

text J 1.36, 19.28-30

poslání Ef 4.29-5.2

písně 311, 309, 320, 308, 329, 331                                                                                                                                      

kázal Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921