Sborová ohlášení 14.2. 2021

14.02.2021 02:20

Sborová ohlášení 14.2. 2021                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                   

1. Kdy se budeme moci sejít k bohoslužbám v našem kostele, zatím stále nevíme. Jsme tedy odkázáni pouze na jejich záznam na webových stránkách sboru.

 

2. Ve středu (popeleční) začíná postní doba. Příští neděle bude tedy 1. neděle postní.

 

3. Po vážné transplantaci je sestra Martina Hlavsová. Po operaci kotníku je také bratr Michal Veselík. Prosím, myslete na ně na modlitbách. 

 

4. V tomto týdnu má narozeniny bratr Milan Janecký.  Přejeme mu vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Chci vám velice poděkovat za vaší finanční obětavost v minulém roce. Saláry byly 303 750 Kč, dary 56 500 Kč, dary na opravu fasády kostela 167 900 (z toho ovšem dotace od města 150 000 Kč). Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru. Svůj příspěvek můžete zaslat na sborový účet 222402178 (vs 201).

 

6. Přeji vám dobrou neděli. Ať vás Pán Ježíš provází svojí láskou ochranou a milostí. Mějte se dobře.

 

 

 

 

introit Ž 121. 1-4

čtení Iz 43. 8-15

text: Lk 18. 31-43

poslání Ko 2. 6-15

písně 236, 632, 252, 257, 685

střih: Jiří Běťák  

doprovod: Alena Běťáková, Pavel Klinecký 

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921