Sborová ohlášení 14.2. 2016

17.02.2016 20:48

Sborová ohlášení 14.2. 2016                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Služby Boží jsou opět za týden v 9.00 hod.

Po shromáždění bude schůze staršovstva.

Ekum. biblická hodina je v úterý v 19.00 hod. a tentokrát u nás (na programu je Gedeon). Jste srdečně zváni.

Konfirmační cvičení je ve středu ve 14.00 hod.

Náboženství pro děti pak v pátek v 16.00 hod.

 

2. V pátek 19.2. jsme zváni na přednášku Křesťanské akademie. Naším hostem bude pan Dr. Václav Štětka a bude hovořit na téma „(De)informační role médií v digitálním věku.“ Přednáška se koná v aule gymnásia a začátek je v 19.00 hod.

 

3. Narozeniny má v tomto týdnu bratr Milan Janecký a sestra Anna Venclovská. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví a Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli má službu sestra Vlasta Ritzingerová a bratr kurátor Michal Sadílek.

 

5. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena na tisk ČCE.

 

6. Po shromáždění Vás zveme ke kávě a čaji.

 

introit: Ž 119. 89, 105                      

čtení: Gn 3. 1-13                       

text: Mt 4. 1-11                                 

poslání: Jk 1. 2-4, 12                         

písně: 434, 692, 189B, 308, 689, 690

kázal: Václav Hurt                         


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921