Sborová ohlášení 14.10. 2018

14.10.2018 11:47

Sborová ohlášení 14.10. 2018                                              

                                                                           

0. Vítáme bratra Petra Moréeho, který je učitelem na Evangelické theologické fakultě UK a děkujeme mu za službu slova. Těšíme se na také na jeho odpolední přednášku: „Cesty českých evangelíků v zákrutách moderních dějim“. Přednáška začíná v 14.30.

 

1. Dnes máme sborový den. Vedle odpolední přednášky vás také srdečně zveme ke společnému obědu v restauraci „U Medvěda“  v 11.30.

Příští neděli v 9.00 budeme děkovat za letošní úrodu. Bude to shromáždění s večeří Páně. Příští neděli se také koná ordinace našeho vikáře Jana Hrudky v Ústí nad Labem.

Biblická hodina bude v úterý v 18.00. Na programu je Jan 8. 1-11.

Konfirmandi mají své cvičení v pátek ve 14.30.

Náboženství pro děti je také v pátek v 16.00.

 

2. Za 14 dní v neděli 28.10. si odpoledním koncertem skupiny Consonare a pěveckého sboru z Olomouce připomeneme stoleté výročí Československé republiky i Českobratrské církve evangelické. Podrobností naleznete na vývěsce.

 

3. V pondělí jsme se  v Praze v kostele U Martina ve Zdi rozloučili s  emeritním synodním seniorem ČCE bratrem Pavlem Smetanou.

Dnes odpoledne se ve sboru v Pardubicích koná instalace sestry farářky Hany Ducho.

 

4. Narozeniny v příštím týdnu mají bratři Pavel Janeček a David Kubíček a sestra Martina Hlavsová. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví a Boží milost a požehnání.

 

5. Příští neděli mají službu bratři Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda.

 

6. Sbírka na pomoc lidem postiženým katastrofou v Indonésii je ještě otevřena. Sběrací listina je u služby. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy, čaje.

 

 

 

introit Ž 57. 10-11 

čtení Jr 3. 11-18 

text L 15. 11-32

poslání 2K 

písně 638, 498, 693, 694, 384 

doprovod: Pavel Peňáz 

služba: Vlastimil Voříšek        

kázání: Peter Morée


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921