Sborová ohlášení 14.1.

15.01.2018 05:23

Sborová ohlášení na dnešní neděli 14.1. 2018                                                                                                                                                                                                       
1. Děkujeme sestře Ritzingerové za její službu Slova a bratru Honzovi Vávrovi za doprovod. Příští služby Boží máme opět v neděli v 9:00 hod.

 

2. Bratr farář je ještě dnes na dovolené na Šumavě a bratr vikář je do čtvrtka na homiletickém semináři v Bělči.

 

3. Příští týden bude již pravidelný program setkání, tedy ve čtvrtek konfirmační cvičení ve 14:30 a v pátek náboženství pro děti ve 14:30 (starší) a v 16:00 (mladší).

 

4. Příští týden také začíná každoroční týden za jednotu křesťanů, letos s tématem Bůh vyvádí člověka z otroctví. Je to vždy v 18:30 a první shromáždění je ve čtvrtek 18. ledna v Novém kostele Církve bratrské, což bude přednáška Mons. Františka Radkovského na téma Cesty ke společnému slavení u stolu Páně.

Dále pak jsou to bohoslužby, v pátek 19. ledna v Husově sboru CČSH káže Václav Hurt, slavíme večeři Páně a v sobotu 20. ledna v našem kostele káže Daniel Kvasnička. Další bohoslužby i podrobnější informace jsou ve vývěsce před kostelem.

 

5. Výsledky loňských sbírek: sbírka na pomoc ženám postiženým válečným násilím v Kongu byla 1.930,- Kč, sbírka na bohoslovce 3.580,- Kč a sbírka na vánoční slavnost 4.600,- Kč.

 

6. Příští neděli mají službu bratři Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda.

 

7. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

8. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit: Ž  25, 8-10

čtení: J  14, 1-15

text: J  15, 13-15

poslání: 1 Te 5, 13 15-22

písně: 25, 476 A, 248, 684, 452

doprovod: Jan Vávra

služba: Michal Veselík a Vlastimil Voříšek

kázal: Vlasta Ritzingerová


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921