Sborová ohlášení 13.8. 2023

13.08.2023 09:00

Sborová ohlášení 13.8. 2023                                                       

                                                                                                                                

  1. Děkujeme sestře Vlastě Ritzingerové za dnešní čtené bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli 20.8. v 9 hodin, kázat bude bratr farář Daniel Matouš, naposledy jako administrátor našeho sboru.
  3. Dnešní chrámová sbírka je určena pro potřeby našeho sboru.
  4. Službu příští neděli mají bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.
  5. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

 

služba: Miloslava Fryaufová, Jiří Běťák

doprovod: Alena Běťáková

kázal: Vlasta Ritzingerová

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921