Sborová ohlášení 13.8. 2017

14.08.2017 12:17

Sborová ohlášení 13.8. 2017                                                                                                                                                                                                                                       

1. Služby Boží jsou opět za týden, v neděli v 9.00 hod.

Jiná shromáždění o prázdninách nemáme.

 

2. Římskokatolická církev pořádá v následujícím týdnu v Litomyšli barokní festival. Program je na vývěsce.

 

3. Narozeniny má v tomto týdnu sestra Michaela Tichá, bratr Jan Grulich a Matouš Pecháček. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli má službu bratr kurátor Michal Sadílek a bratr Emil Vávra.

 

5. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

Můžete také přispět na účelovou sbírku na výměnu plynového kotle na faře. Sběrací listina je u služby.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introit Ž 46. 2, 8-9a

čtení Mk 9.14-29

text Mk 9.22b-24

poslání Jk 1.2-6a

písně 632, 196, 182, 649, 623

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921