Sborová ohlášení 13.6. 2021

13.06.2021 06:20

Sborová ohlášení 13.6. 2021                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli v 9.00. Souběžně s bohoslužbami máme také nedělní školu pro děti.

K biblické hodině se sejdeme v úterý v 18.30. Na programu je výklad  Epištoly k Židům (4. kap.)

Náboženství pro mladší děti bude ve čtvrtek v 16.00.

A konfirmační cvičení je v pátek v 14.30.

 

2. Příští neděli 20. června budeme mít v rámci bohoslužeb výroční shromáždění. Vedle obvyklých zpráv o našem sboru, budeme volit nové staršovstvo na dalších šest let. Nezapomeňte na to.

 

3. Narozeniny má v týdnu bratr Lukáš Kubíček. Přejeme mu vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Službu příští neděli mají bratři Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.

 

5. Celocírevní sbírka na Diakonii vynesla 1240 Kč a Sbírka darů Jeronýmovy jednoty 19500 Kč. Velice děkujeme za vaši štědrost. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena pro solidaritu sborů.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje; dnes do altánku na zahradě.

 

 

 

introit Ž 119. 7, 12, 18

čtení Dt 30.15-20

text Mt 7.13-14

poslání 1Tm 6.11b-19

písně 25, 434, S140, 190, 671

služba: Emil Vávra, Markéta Vondráčková

doprovod: Alena Běťáková

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921