Sborová ohlášení 13.5. 2018

13.05.2018 10:42

Sborová ohlášení 13.5. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Příští neděle je Neděle svatodušní. Shromáždění máme v 9.00 se svatou večeří Páně.

V pondělí v 19.00 je pravidelná schůze staršovstva.

V úterý v 19.00 se sejdeme v našem sboru k biblické hodině, která je tentokrát ekumenická. Na programu je prorok Daniel. Jsme tentokrát hostitelé. Proto prosím o přípravu malého pohoštění.

Ve středu vás zveme na přednášku bratra faráře Jakuba Pavlúse „Křesťanství a soužití stejnopohlavních párů“. Přednáška se koná v aule gymnasia a začátek je v 19.00.

Konfirmační cvičení je ve čtvrtek ve 14.30.

Náboženství mají děti v pátek ve 14.30 (starší) a v 16.00 (mladší).

 

2. Část sboru je dnes na výletě v Hronově a Broumově.

3. Příští neděli mají službu bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.  

 

4. Narozeniny má v tomto týdnu bratr Vlastimil Voříšek. Přejeme mu vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Prosím pamatujte na Sbírku darů Jeronýmovy jednoty. Financují se z ní opravy kostelů a far v naší církvi. Můžete na ni přispět  prostřednictvím sběrací listiny a nebo bankovním převodem. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Bratr kurátor prosí o dobrovolníky pro službu při občerstvení a prodeji knih při synodu naší církve. Ten bude jednat v Litomyšli od čtvrtka 31.5. do soboty 2.6. U služby je tabulka, kde jsou naznačené potřebné počty osob i časy. Organizátoři nás také prosí o drobné sladké a slané občerstvení. Počty jsou rovněž v tabulce. Předem děkuji za Vaši ochotu.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

služba: Jiří Běťák

kázal: Jaroslava Peňázová


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921