Sborová ohlášení 13.3. 2022

13.03.2022 03:20

Sborová ohlášení 13.3. 2022                                                                                                                    

                                                                                                        

                                                                                     

1. Služby Boží budeme slavit opět za týden, v neděli v 9.00. Kázat bude bratr kazatel David Beňa. Náš bratr farář bude kázat v Merklíně.

Schůze staršovstva je zítra v 18.30.

Biblickou hodinu máme v úterý v 18.30.

Náboženství pro děti je ve čtvrtek v 16.00.

Konfirmační cvičení je pak v pátek ve 14.30.

 

2. Dnes odpoledne jsme zváni k modlitbám za Ukrajinu. Shromáždění se koná na náměstí Václava Havla ve 14.00.

 

3. Výroční sborové shromáždění budeme mít za 14 dnů, při nedělních bohoslužbách 27. března v 9.00.

 

4. Narozeniny má dnes sestra Hana Šmákalová a v týdnu František Pecháček a Ema Mrkvičková. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Službu příští neděli mají bratři Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.

 

6. Postní sbírka Diakonie je tento rok na pomoc Ukrajině. Můžete se k ní připojit prostřednictvím sběrací listiny nebo převodem na účet sboru. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

introit Ž 67. 2-4

čtení Iz 56. 1-8

text Mt 15. 21-28

poslání Ř 11. 25-36

písně 625, 286, 712, 694, 706

služba: Emil Vávra a Markéta Vondráčková        

doprovod: Pavel Peňáz

kázal: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921