Sborová ohlášení 13.3. 2016

14.03.2016 21:13

Sborová ohlášení 13.3. 2016  (VSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Služby Boží jsou opět za týden, na Květnou neděli v 9.00 hod. Při tomto shromáždění bude také pokřtěn syn manželů Veselíkových Michálek.

Ekumenická biblická hodina bude v úterý na římskokatolické faře v 19.00 hod. Na programu je Samson.

Konfirmační cvičení tento týden nebude.

Bratr farář je od úterý do čtvrtka v Praze. Bude zde na jednání „Kulatého stolu“ zastupovat Jeronýmovu jednotu.

Náboženství pro děti je pak v pátek v 16.00 hod.

 

2. Křesťanská akademie nás ve čtvrtek zve na přednášku biskupa Václava Malého „Ekumenismus – cesta církve.“ Setkání se koná v Novém kostele Církve bratrské a začátek je v 18.00 hod.

 

3. Narozeniny má dnes sestra Hana Šmákalová a v týdnu pak František Pecháček. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli mají službu bratr Jiří Běťák a Miroslava Fryaufová .

 

5. Probíhá postní sbírka Diakonie ČCE. Letos je pro podporu lidí, kteří žijí v úprchlických táborech v severním Iráku. Sběrací list je u služby.

Dnešní chrámová sbírka je určena pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění Vás zveme ke kávě a čaji a rovněž k malé vernisáži fotografií bratra Milana Dvořáka .

 

 

 

 

 

introit: Ž 45. 7-8, 18                       

čtení: Zj 5. 5-14                        

text: Mk 14. 1-9                                

poslání: Ko 3. 12-17                          

písně: 650, 252, 256, 649, 248  

kázal: Václav Hurt                         


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921