Sborová ohlášení 13.12.2015

13.12.2015 22:50

Sborová ohlášení 13.12 2015                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Dnes po shromáždění je schůze staršovstva.

Nedělní bohoslužby máme opět za týden, v neděli v 9.00 hod. Při nich bude dětská vánoční slavnost.

Děti budou hrát hru „Vánoční krimi apokryf.“

Konfirmační cvičení a biblická hodina tento týden nebude.

Kazatel má dva dny dovolené.

S dětmi máme nácvik vánoční hry v pátek v 16.00 hod. a v sobotu dopoledne.

2. Bratr Jan Kubíček se zotavuje po operaci kyčle. Prosím myslete na něj při modlitbách.

3. Seniorátní výbor nás dnes ve 14.30 hod. zve do Pardubic na instalaci bratra jáhna Michala Brandy. Sbor v Bučině nás zve na adventní koncert, který se koná také dnes v evangelickém kostele v Bučině. Účinkuje sbor Vlastimil. Začátek je v 14.00 hod. Ještě jsme dostali pozvání z CČSH na pátek 18.12. na vánoční stínové divadlo v podání herečky Hany Voříškové z Chocně. Začátek v 18.00 hod.

4. Narozeniny má v tomto týdnu sestra Dagmar Gabrhelová a sestra Marie Bekirová. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, lásky a Boží milost a požehnání.

5. Příští neděli mají službu bratři Pavel Macháček a Čestmír Svoboda.

6. Ke koupi je Evangelický kalendář 2016 a příručka Na každý den  za 90 Kč. Připomínáme, že nyní je také čas objednat si naše časopisy: Český bratr, Prostestant a Evangelický týdeník.

7. Děkujeme za Vaše letošní saláry a dary. Pokud někdo nemá  zaplacený salár, má k tomu ještě příležitost. Probíhá sbírka na vánoční nadílku (u služby). Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

introit: Ž 103. 8-11                    

čtení: Ex 22. 20-27, 23. 1-9                    

text: Lk 3. 2-8                               

poslání: 1Tm 6. 11-16                    

písně: 261, 269, 275, 276, 259                       

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921