Sborová ohlášení 13.11. 2022

13.11.2022 04:09

Sborová ohlášení 13.11. 2022                                                     

                                                                                                            

  1. Děkujeme bratru faráři Danielu Matoušovi za dnešní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli 20.11. v 9 hodin, kázat bude bratr seniorátní jáhen Michal Branda. Souběžně s bohoslužbami bude také nedělní škola, kterou příští neděli povede bratr Jiří Běťák.
  3. Náboženství pro děti je ekumenické ve Školamyšli v pondělí v 15 hodin.
  4. V úterý 15.11. v 18:30 se koná v CB ekumenická biblická hodina na téma Ježíš – Mesiáš Kristus.
  5. Biblická hodina je ve čtvrtek v 17 hodin na faře ve Sloupnici.
  6. Službu příští neděli má sestra Miloslava Fryaufová a bratr Jiří Běťák.
  7. U služby si můžete objednávat vánoční předměty z Rolničky a nástěnný kalendář na příští rok.
  8. Sbírka na Jubilejní toleranční dar, což je fond, ze kterého jsou sborům poskytovány bezúročné půjčky na stavební účely, vynesla v našem sboru 3.100,- Kč. Dnešní chrámová sbírka je určena pro potřeba našeho sboru. Můžete také přispět do sbírky na rekonstrukci fary v tomto a příštím roce, týkat se to bude hlavně kuchyně.
  9. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

služba: Josef Čejka a Čestmír Svoboda

doprovod: Jan Vávra

kázal: Daniel Matouš

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921