Sborová ohlášení 13.11. 2016

14.11.2016 18:19

Sborová ohlášení 13.11. 2016                                       

0. Děkujeme sestře Jarce Peňázové za službu Slova. Náš bratr farář dnes káže v Brandýse, který administruje.

 

1. Služby Boží jsou příští neděli v 9.00 hod.

Po shromáždění je schůze staršovstva.

Adventní dílna bude v našem sboru ve čtvrtek 17.11. ve 14.00 hod.

Konfirmační cvičení tento týden nebude (ve škole konfirmantů je volný den).

Jak to mají děti nevíme. Pokud děti přijdou, bude náboženství v pátek v 16.00.

 

2. Včera se konalo v Chrudimi 2. zasedání 47. konventu Chrudimského seniorátu.

 

3. V úterý jsme zváni k ekumenické biblické tentokrát do sboru CČSH. Na programu je Abigail a začátek je v 19.00 hod.

V sobotu od 8.30 hod. se v Novém kostele Církve bratrské koná podzimní manželské setkání s názvem „Sebevědomí od kolébky do rakve“. Vedení mají manželé Sedláčkovi. Podrobný program je na vývěsce. K účasti je třeba se přihlásit a dnes je poslední možný termín. 

V sobotu večer mají skauti v piaristickém kostele setkání s názvem „Elixír“. Bohoslužbu povede bratr farář Jura Veselý a kázat bude David Beňa. Začátek je v 18.30 hod.

 

4. Narozeniny má v tomto týdnu sestra Marta Kovářová z Opatova. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Příští neděli má službu sestra Vlasta Ritzingerová a bratr Lukáš Kubíček.  

 

6. Také letos si můžete objednat výrobky z Rolničky – Diakonie ČCE v Soběslavi. Objednávkový list je u služby.

 

7. Dnešní chrámová sbírka je na potřeby našeho sboru.

 

8. Po bohoslužbách vás zveme ke společenství u kávy a čaje.


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921