Sborová ohlášení 13.10. 2019 (Neděle díkůvzdání s VP)

13.10.2019 10:47

Sborová ohlášení 13.10. 2019 (Neděle díkůvzdání s VP)  

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

1. Bohoslužby máme opět příští neděli v 9.00.

Biblická hodina bude v úterý v 18.30.

Náboženství pro mladší děti je ve čtvrtek v 16.00.

Konfirmační cvičení je v pátek v 14.30.

Náboženství pro starší děti pak také v pátek v 16.00.

 

2. Dnes odpoledne nás sbor ve Vysokém Mýtě zve k instalaci svého nového faráře bratra Petra Peňáze. Shromáždění začíná ve 14.30.

 

3. Příští neděli mají službu bratři Michal Veselík a Vlastimil Voříšek. Nedělní školu povede sestra Miloslava Fryaufová.

 

4. Narozeniny má v tomto týdnu bratr Pavel Janeček a David Kubíček. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Můžete si objednat nástěnný evangelický kalendář na rok 2020. Objednávkový arch je u služby.

 

6. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena pro sociální a charitativní pomoc.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

introit Ž 104.1a, 13-15, 35b

čtení Dt 8. 2-18 

text Dt 8. 17-18a, 3b 

poslání 1Tm 6.6-12a

písně 548, 176, 549, 397, 613, 177

doprovod: Pavel Peňáz

služba: Michal Sadílek, Emil Vávra

nedělní škola: Jan Vávra

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921