Sborová ohlášení 12.9. 2021

13.09.2021 10:21

Sborová ohlášení 12.9. 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli v 9.00.

Zítra, v pondělí v 18.30, má svojí schůzi staršovstvo.

Biblická hodina je v úterý, také v 18.30.

Náboženství budou mít děti ve čtvrtek v 16.00

Konfirmační cvičení je pak v pátek ve 14.30.

 

2. V pátek a v sobotu se v Horní Čermné konalo Ústřední shromáždění Jeronýmovy jednoty. Hlavním bodem jednání bylo rozdělení letošní Sbírky darů JJ.

Dnes večer jsme zváni na katolickou faru k povídání o dobrovolnické službě Jaroslava Střasáka na Papui Nové Guineji. Začátek je v 19.00. 

Příští neděli 19.9. nás sbor v Bučině zve ke sborovému odpoledni. Hostem bude bratr farář Mikuláš Vymětal. Podrobnosti jsou na vývěsce.

 

3. Narozeniny má v tomto týdnu Adam Kubíček. Přejeme mu vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Službu příští neděli mají bratři Josef Čejka a Čestmír Svoboda.

 

5. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

 

 

 

introit Ž 124.8, 125.1

čtení Lk 16.1-9

text Kaz 11.1-4

poslání 1J 3.16-24

písně 191, 500, 611, 608, 636

služba: Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.

doprovod: Pavel Peňáz

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921