Sborová ohlášení 12.8. 2018

12.08.2018 11:38

Sborová ohlášení 12.8. 2018                                           

 

 

1. Bohoslužby máme opět za týden, v neděli v 9.00.

Jiná shromáždění o prázdninách nemáme.

 

2. Bratr farář Hurt má do 16. 8. dovolenou. Zastupuje ho bratr vikář Jan Hrudka.

 

3. Dnes má své jubileum sestra Alena Janecká. A v příštím týdnu mají narozeniny Matouš Pecháček, sestra Michaela Tichá a bratr dr. Jan Grulich. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli mají službu sestra Vlasta Ritzingerová a bratr kurátor Michal Sadílek.

 

5. Na obnovu střechy na našem kostele můžete přispět prostřednictvím účelové sbírky. Sběrací listina je u služby. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Na pátek 17.8. v 18:00 organizují Čejkovi setkání s opékáním na farské zahradě. S sebou prosím, přineste něco dobrého na „společný zub“ a pití. Pivo bude zajištěno.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

introit Ž 71, 1-5

čtení Ex 4, 10-17

text Mk 7, 31-37

poslání Za 8, 14-17

písně 182, 379, 197, 420, 485

doprovod: Alena Běťáková

služba: Jan a Lukáš Kubíčkovi

kázal: Jan Hrudka


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921