Sborová ohlášení 12.7. 2020

12.07.2020 14:32

Sborová ohlášení 12.7. 2020                                              

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Bohoslužby budeme slavit opět příští neděli v 9.00. Při tomto shromáždění bude také pokřtěn pan Pravoslav Hartmann z Litomyšle.

 

2. Příští neděli má službu sestra Vlasta Ritzingerová a bratr Emil Vávra. 

 

3. V letních měsících proběhne oprava fasády našeho kostela. Na tuto opravu můžete přispět prostřednictvím účelové sbírky. Sběrací listina je u služby.

Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

4. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

introit: Ž 111. 1,4,9a,10a

čtení: Gn 41. 1-24

text: Gn 41. 25-36

poslání: Ř 11. 33-36           

písně: 33, 638, 193. 1-6, 620, 623

doprovod: Jan Vávra

služba: Jan a Lukáš Kubíčkovi

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921