Sborová ohlášení 12.6. 2022 (sv. Trojice)

12.06.2022 06:20

Sborová ohlášení 12.6. 2022 (sv. Trojice)

                                                                                                

                                                                                            

                

1. Služby Boží budeme slavit opět v neděli v 9.00.

Biblická hodina v úterý v 19.00 je tentokrát ekumenická. Sejdeme se  na římskokatolické faře a výklad na téma Ježíš – Beránek Boží bude mít bratr farář Zdeněk Mach.

Náboženství mají děti ve čtvrtek v 16.00.

 

2. Příští neděli 19. června nás zve k instalační slavnosti sbor v Hradišti. Do služby kazatele sboru bude uveden bratr farář Jan Jun. Shromáždění začíná v 15.00.

 

3. Narozeniny má v tomto týdnu bratr Lukáš Kubíček.  Přejeme mu vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Službu příští neděli má sestra Vlasta Ritzingerová a sestra Markéta Vondráčková.

 

5. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

introit Iz 6.3

čtení  Ex 3. 1-14

text Ga 4. 4-6

poslání Ř 8. 13-17

písně 281, 570, 589, 260, 302

služba: Jan a Lukáš Kubíčkovi

doprovod: Pavel Peňáz

kázal: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921