Sborová ohlášení 12.5. 2019

12.05.2019 11:09

Sborová ohlášení 12.5. 2019                                                 

                                                                                         

                                                                                           

0. Děkujeme sestře Jarce Peňázové za službu slova.                                                                                                                                                                                                                                  

1. Bohoslužby máme opět za týden v neděli v 9.00 hod.

Další shromáždění v tomto týdnu nebudou.

 

2. Bratr farář má do úterý dovolenou a od čtvrtka do soboty bude na synodu v Praze.

 

3. Zveme vás se sborovému výletu, který jsme naplánovali na neděli 2. června. Navštívíme sbor v Opatovicích a Kutnou Horu.

 

4. Příští neděli mají službu Jiří Běťák a Miloslava Fryaufová.

 

5. Prosím, pamatujte na Sbírku darů Jeronýmovy jednoty, která potrvá až do konce května. Sběrací listina je u služby a podrobnosti jsou na vývěsce. Chrámová sbírka je dnes pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

doprovod: Alena Běťáková

služba: Josef Čejka, Milan Dvořák, Čestmír Svoboda    

kázání: Jaroslava Peňázová


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921