Sborová ohlášení 12.4. 2020 (Neděle velikonoční)

12.04.2020 07:23

Sborová ohlášení 12.4. 2020 (Neděle velikonoční)

 

                                                

0. Děkujeme za dnešní kázání, které připravil bratr farář Libor Chaloupka z Bučiny.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Ve sboru nemáme žel nyní nedělní ani žádná jiná shromáždění. Je nám to líto. Bude tomu tak až do odvolání. Bohoslužby jsou však ve zvukové i písemné podobě připraveny na našich webových stránkách.

 

2. Bratr farář je už po operaci paže doma a je mu dobře. Děkuje za vaše modlitby.

 

3. Narozeniny mají v těchto dnech sestry Jindřiška Kubíčková, Maruška Slušná, Zdeňka Staňková a Johanka Čejková a bratři Jan Koukol, Jeroným Čejka a Lukáš Vondráček. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Sbírka na Neděli velikonoční je již tradičně určena na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. Letos je určena pro sbor v Hranicích pro přístavbu a opravu jejich kostela. Více informací naleznete na webových stránkách našeho sboru nebo na stránkách JJ (www.jeronymovajednota.cz). Svůj příspěvek do sbírky posílejte, prosím, na účet sboru 222402179/0300, vs 302.

 

5. Přeji vám dobré a požehnané Velikonoce. A buďte zdrávi.

 

 

 

 

 

introit Zj 1. 4-6

čtení J 20. 19-31

text Sk 3.26

poslání 2K 5.17-6.2

písně 336, 341, 660, 667, 346                                               

doprovod: Alena Bětáková

kázání: Libor Chaloupka


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921