Sborová ohlášení 12.3. 2023

12.03.2023 09:00

Sborová ohlášení 12.3. 2023                                                      

                                                                                                              

  1. Vítáme u nás bratra vikáře Lukáše Rejmana a děkujeme mu za dnešní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli 19.3. v 9 hodin, kázat bude bratr farář Daniel Matouš. Souběžně s bohoslužbami bude také nedělní škola, kterou příští neděli povede sestra Magda Veselíková.
  3. Příští neděli 19.3. se také bude konat výroční sborové shromáždění. Kromě obvyklých zpráv budeme při něm volit nového kazatele našeho sboru bratra faráře Lukáše Klímu. Sborové shromáždění činí platná usnesení i volby za jakéhokoli počtu voličů, i když se nesejde nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem. Na nástěnce je vyvěšen ke kontrole seznam členů s hlasovacím právem a také výkaz hospodaření za rok 2022 a rozpočet na rok 2023.
  4. Náboženství pro děti je ekumenické ve Školamyšli v pondělí v 15 hodin, biblická hodina je ve čtvrtek v 17 hodin na faře ve Sloupnici.
  5. Dnešní chrámová sbírka je určena pro potřeby našeho sboru. Dnešním dnem končí sbírka na pomoc po zemětřesení v Turecku a Sýrii. Můžete přispět do sbírky na probíhající rekonstrukci fary a také probíhá postní sbírka na dlouhodobou práci naší Diakonie v Bejrútu, kde podporuje komunitní školu a školku v jižní části města, kam chodí děti z chudých syrských a libanonských rodin. Je to možné buď na listinu, nebo na účet sboru s vs 401.
  6. Sestra doktorka Šmákalová zítra oslaví významné životní jubileum, připojte se prosím podpisem na přání.
  7. Presbyteři, rozeberte si prosím sborové dopisy k roznesení.
  8. Službu příští neděli mají bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.
  9. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

Čtení Iz 14,1-23

Text Lk 10,13-22

písně: 33, 316, 509, 63, 410

služba: Miloslava Fryaufová a Jiří Běťák

doprovod: Alena Běťáková

kázal: Lukáš Rejman

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921