Sborová ohlášení 12.3. 2017

13.03.2017 16:06

Sborová ohlášení 12.3. 2017                                                                                          

                                                                                                                                                     

1. Dnes po shromáždění je pravidelná schůze staršovstva.

Služby Boží máme opět za týden v 9.00 hod. Kázat bude bratr farář Pavel Jun z Čáslavi. Náš bratr farář bude na sborovém shromáždění v Brandýse.

Konfirmační cvičení je tentokrát v úterý ve 15.30 hod.

Náboženství pro děti pak v pátek v 16.00 hod.

 

2. Letošní výroční sborové shromáždění se bude konat v rámci bohoslužeb za 14 dnů, v neděli 26. března od 9.00 hod.

 

3. Ve čtvrtek 16.3. jsme Křesťanskou akademií zváni na přednášku bratra Tomáše Butty, patriarchy CČSH. Bude hovořit na téma „Utrakvismus, méně známé období našich dějin.“ Přednáška se koná v Městské knihovně v Litomyšli od 19.00 hod.

 

3. Narozeniny má dnes sestra Emilie Čejková a v týdnu pak sestra Hana Šmákalová a bratr František Pecháček. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli má službu bratr Emil Vávra a sestra Markéta Vondráčková.

 

5. I letos můžete přispět na postní sbírku Diakonie ČCE pro pomoc ženám v Ethiopii (viz dopis).

Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru

 

6. Po bohoslužbách vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

introit Ž 20. 6-8

čtení Nu 21. 4-10

text J 3. 14-15

poslání 1K 1. 18-25

písně 639, 244, 511, 248, 449                                                                                                                                           

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921