Sborová ohlášení 12.2. 2017

13.02.2017 15:55

Sborová ohlášení 12.2. 2017                                                                                         

                                                                            

1. Dnes po shromáždění je schůze staršovstva.

Služby Boží máme opět za týden v 9.00 hod. Kázat bude bratr farář Libor Chaloupka. Náš bratr farář povede příští neděli sborové shromáždění v Bučině, kde budou volit kazatele na další období.

Ve středu bude setkání nad Evangelickým katechismem. Tentokrát v Dolním Újezdě u Čejků v 17.00 hod. 

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.15 hod.

Děti mají náboženství také v pátek v 16.00 hod.

 

2. Pán života a smrti po volal k sobě z této časnosti sestru Věru Vodstrčilovou z Cerekvice. Zemřela 2. února a rozloučení s ní se konalo v úzkém kruhu rodinném.

 

3. Narozeniny má dnes bratr Jan Kubíček ml. a sestra Kamila Šplíchalová, v týdnu pak bratr Milan Janecký a sestra Anna Vencovská.

 

4. Příští neděli mají službu bratři Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda.

 

5. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po bohoslužbách vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

introit Ž 148. 1-2, 13-14

čtení Zj 5.1-14

text Zj 5. 8-10,12-13

poslání Fp 2. 5-11

písně 159, 353, 355, 522, 158

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921