Sborová ohlášení 12.11. 2017

17.11.2017 00:29

Sborová ohlášení 12.11. 2017                                                                                                                                                                                                                         

1. Po shromáždění je dnes schůze staršovstva.

Služby Boží jsou příští neděli v 9.00 hod. Kázat bude bratr vikář.

Konfirmační cvičení je ve čtvrtek ve 14.30.

Biblická hodina je ve čtvrtek v 18.30. Na programu Jan 2. 12-25.

Náboženství pro děti tento týden nebude.

 

2. Za 14 dnů bude v našem kostele při nedělním shromáždění pokřtěna Ellen Fikejzová, dcera manželů Fikejzových z Lhůty.

V neděli 26.11. budeme mít také sborový den při kterém si budeme připomínat letošní 500-té výročí reformace. Našim hostem bude celocírkevní kantor bratr Ladislav Moravetz. Dopoledne bude při bohoslužbách doprovázet a odpoledne bude pro nás mít přednášku na théma „Písně Martina Luthera.“

 

2. Včera v Chrudimi zasedal konvent Chrudimského seniorátu. Mimo jiné zvolil zvolil za náměstka seniorátního kurátora bratra Jaromíra Drdu a za druhého náhradníka z řad laiků bratra Miloše Ferenčíka.

 

3. Narozeniny má v příštím týdnu sestra Marta Kovářová z Opatova. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli mají službu bratři Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda.

 

5. Ke koupi je Evangelický kalendář 2018 (120 Kč) a Na každý den 2018 (100 Kč). Můžete si také objednávat výrobky z Rolničky. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit

čtení Mt 18. 21-22

text Mt 18. 23-35

poslání

písně 168, 367, 177, 198, 579

doprovod: Jan Vávra

služba: Emil Vávra  

kázal: Jan Hrudka


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921