Sborová ohlášení 12.1.2020

12.01.2020 10:19

Sborová ohlášení 12.1.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Příští bohoslužby budeme slavit v neděli 19. ledna v 9.00.

V pondělí v 18.30 se ke své pravidelné schůzi sejde staršovstvo.

V úterý v 18.30 máme biblickou hodinu. Na programu je Jan 17. 

Náboženství pro mladší děti je ve čtvrtek v 16.00.

Konfirmační cvičení je v pátek v 14.30 hod.

Starší děti mají náboženství v pátek v 16.00 hod.

 

3. Bratr farář má dnes ještě dovolenou.

 

4. Příští neděli má službu bratr Emil Vávra a Michal Sadílek.

 

5. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství kolem stolu u kávy a čaje

 

 

 

doprovod: Pavel Peňáz

služba: Vlasta Ritzingerová, Markéta Vondráčková

kázání: Jarka Peňázová


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921