Sborová ohlášení 11.9. 2022

11.09.2022 04:09

Sborová ohlášení 11.9. 2022                                                      

            

  1. Děkujeme bratru kazateli Davidu Beňovi za ochotu a jeho dnešní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli 18.9. v 9 hodin. Kázat bude náš administrátor bratr farář Daniel Matouš. Souběžně s bohoslužbami je také nedělní škola, kterou příští neděli povede sestra Maruška Peňázová.
  3. Nedaleký sbor ve Džbánově hostí příští sobotu 17.9. seniorátní setkání, kde bude i zvlášť program pro děti. Více je na nástěnce, dnes je ještě možno se přihlásit – kvůli obědům.
  4. Ve čtvrtek 15.9. v 18:30 se sejdeme k pravidelné schůzi staršovstva.
  5. Setkávání dětí na náboženství se teprve domlouvá, je možné, že to bude do určité míry společně s dětmi ze Sloupnice.
  6. Službu příští neděli má sestra Markéta Vondráčková a bratr Emil Vávra.
  7. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.
  8. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

introit

čtení

text Ž 104

poslání

písně:

služba: Vlasta Ritzingerová, Michal Sadílek

doprovod: Pavel Peňáz

kázal: David Beňa

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921