Sborová ohlášení 11.9. 2016 (sborový den)

12.09.2016 22:55

Sborová ohlášení 11.9. 2016 (sborový den)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Dnes odpoledne ve 14.00 hod. jste zváni do našeho kostela na shromáždění s přednáškou. Naším milým hostem bude bratr Mgr. Dušan Coufal Th.D., který bude hovořit na téma „Jeroným Pražský: Bouřlivák na cestách.“ Prosíme přijďte a pozvěte i své přátele a známé.

Služby Boží budou opět za týden, v neděli od 9.00 hod. Kázat bude bratr Jura Běťák. Bratr farář bude na svatbě svého mladšího syna v Mladé Boleslavi.

Křesťanská akademie nás ve čtvrtek zve k přednášce bratra Marka Orko Váchy na théma: Encyklika „Laudato Si“ papeže Františka. Přednáška se koná v Lidovém domě a začátek je v 19.00 hod.

Náboženství pro děti bude v pátek v 16.00 hod.

V pondělí 12.8. v 18.00 hod. bude schůze staršovstva.

 

2.  Asi už víte, že ve středu 31. srpna zemřel bratr Jaroslav Kučera, kazatel Církve  bratrské, který působil také v Litomyšli a nyní žil nedaleko, v naší ulici.

Pán života a smrti jej povolal k sobě ve věku požehnaných 94 let. Rozloučení s ním se koná v pátek 16.9. ve 14.00 hod. na evangelickém hřbitově v Havířově – Životicích.

 

3. Příští neděli mají službu bratři Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda.    

 

4. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

5. Po shromáždění vás zveme ke kávě a čaji.

 

 

 

 

 

introit Ž 23. 1-3

čtení Ez 34.11-16, 23-31

text J 10.11-16

poslání 1Pt 2.21-25

písně 23, 404, 422, 616, 417

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921