Sborová ohlášení 11.8. 2019

11.08.2019 13:48

Sborová ohlášení 11.8. 2019                                                

 

                                                                                          

0. Vítáme bratra kazatele Davida Beňu a děkujeme mu za jeho službu.

                                                                                                                                 

1. K bohoslužbám se sejdeme opět příští neděli v 9.00. Při tomto shromáždění bude pokřtěna Johanka, dcera Josefa a Evy Čejkových.

Náš bratr farář má do pátku dovolenou. V případě pohřbu ho zastupuje bratr farář Libor Chaloupka z Bučiny (tel.: 465 485 256)

 

2. Tento týden se konají „Litomyšlské dny barokní tradice.“ Upozorňuji na přednášku PhDr. Ladislava Nekvapila „Nekatolíci na východě Čech v době barokní“, která se koná ve středu v 19.00 v Novém kostele Církve bratrské.

 

3. Narozeniny mají v tomto týdnu sestry Alena Janecká a Michalela Tichá a Matouš Pecháček. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli mají službu bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.

 

5. Probíhá účelová sbírka na nový plynový kotel pro vytápění našeho kostela. Sběrací listina je u služby. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

introit  Ž 48,10-11

čtení J 4,19-26

text Jr 7, 1-15

poslání Ga 5,1a.13bc

písně 214, 680, 678, 426, 489

doprovod: Eva Čejková

služba: Jiří Běťák a Miloslava Fryaufová.  

kázání: David Beňa


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921