Sborová ohlášení 11.6. 2017

13.06.2017 15:22

Sborová ohlášení 11.6. 2017                                                                                

                                                                                                                                                                                         

1. Po shromáždění je schůze staršovstva.

Dnes večer v 18.00 hod. si připomeneme letošní výročí reformace. O Martinu Lutherovi bude hovořit kazatel Církve bratrské bratr David Beňa. Po přednášce bude příležitost k rozhovoru. Všichni jste srdečně zváni.

Služby Boží máme v neděli od 9.00 hod. 

Konfirmační cvičení je v pátek v 14.15 hod.

Náboženství pro děti také v pátek v 16.00 hod.

 

2. Dnes se také koná v Čáslavi seniorátní Setkání generací i setkání pěvěckých sborů. Pozvánka je na vývěsce.

 

3. Narozeniny má v příštím týdnu bratr Lukáš Kubíček a sestra Milada Vopálková. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli má službu bratr Jiří Běťák a sestra Miloslava Fryaufová.

 

5. Dnešní chrámová sbírka je pro protřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introit Ž 136 1-3

čtení Dt 6. 4-9, Lv 19. 17-18

text Mk 12. 28-34

poslání Ř 13.8-10

písně 150, 639, 608, 684, 480

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921