Sborová ohlášení 11.4. 2021

11.04.2021 04:20

Sborová ohlášení 11.4. 2021                                                                                                                                                                                                       

Odkaz na dnešní online bohoslužby: https://youtu.be/4BYz5t8lnOI                                                                                                                    

1. Obnovili jsme bohoslužby v našem kostele. Může být ale obsazeno jen 10% míst k sezení. I za týden bude nedělní shromáždění přenášeno na webové stránky našeho sboru.

 

2. Narozeniny mají v tomto týdnu sestry Jindřiška Kubíčková a Zdenka Staňková a bratr Jan Koukol. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru (vs 201). Začala také Sbírka darů Jeronýmovy jednoty. Je to sbírka na opravy kostelů a far v naší církvi (vs 304). Potrvá do konce května.

 

4. Přeji vám dobrou neděli. Ať vás vzkříšený Kristus provází ve všech dnech vašeho života.

 

 

 

 

 

introit Ž 145. 17-18, 21

čtení Lk 24.13-35

text Lk 24.13-17, 30-32

poslání Ř 8. 34-39

písně: 347, 334, 349, 350, 622

nahrál: Jura Běťák, Josef Čejka

doprovod: Pavel Klinecký

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921