Sborová ohlášení 11. 3. 2018 (4. Neděle postní)

14.03.2018 09:23

Sborová ohlášení 11. 3. 2018 (4. Neděle postní)                    

1. Služby Boží jsou opět za týden, v neděli v 9.00. Kázat bude bratr farář Jan Dus z Poličky. Při bohoslužbách se také bude konat výroční sborové shromáždění. Všechny vás upřímně zveme a těšíme se, využijete příležitosti hovořit o životě sboru.

Žádná jiná shromáždění v týdnu nemáme z důvodu jarních prázdnin.

 

2. Pán života a smrti povolal k sobě sestru Růženu Fikejzovou z Dolního Újezda ve věku 81 let. Rozloučení s ní bude v tomto kostele v úterý v 11.00 v rodinném kruhu.

 

3. Sbor ve Vysokém Mýtě nás dnes zve k besedě s bratrem synodním kurátorem Vladimírem Zikmundem. Začátek je v 10.30.

 

4. Narozeniny mají v příštím týdnu sestry Emilie Čejková a Hana Šmákalová a také František Pecháček. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Příští neděli mají službu bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.   

 

6. Letošní postní sbírka je pro práci Diakonie ČCE v uprchlickém táboře Zatarí v Jordánsku, kde žijí především ti, kteří uprchli před válkou v Sýrii. Více najdete na internetových stránkách. Na postní sbírku můžete přispět prostřednictvím sběrací listiny nebo přímo na účet sboru. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

introit: Ž 103. 2-3, 8

čtení: Mt 12. 33-45

text: Jon 3. 1-10

poslání: 1J 1.8-2.2

písně: 130, 494, 498, 688, 690

doprovod: Alena Běťáková

služba: Jura Běťák, Miloslava Fryaufová  

kázal: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921