Sborová ohlášení 11.2. 2018

20.02.2018 10:38

Sborová ohlášení 11.2. 2018                                                                                                                                                                                                           

1. Dnes večer bude v našem kostele hrát a zpívat hudební skupina SVATOPLUK se Sváťou Karáskem. Všechny zájemce upřímně zveme. Začátek je v 18.00 a vstupné je dobrovolné.

Příští neděle je 1. neděle postní. Služby Boží máme v 9.00 se svatou večeří Páně.

Ve středu začíná postní období. K ekumenickým bohoslužbám se na Popeleční středu sejdeme tentokrát zde v našem kostele v 19.00.

Konfirmační cvičení je ve čtvrtek ve 14.30.

Biblickou hodinu máme také ve čtvrtek od 18.30.

Náboženství pro děti je v pátek ve 14.30 (starší) a v 16.00 (mladší)

Máme také již stanoven termín výročního sborového shromáždění. Bude se konat v rámci nedělních bohoslužeb 18. března.

 

2. Bratr farář bude mít ve čtvrtek a v pátek dovolenou. Setkání v těchto dnech povede bratr vikář.

 

3. Narozeniny má v příštím týdnu bratr Milan Janecký a sestra Anna Vencovská. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli má službu bratr Emil Vávra a sestra Markéta Vondráčková. 

 

5.  Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

introit Ž 97. 1-2, 10, 12

čtení Sd 21.25, I Sa 8. 5-22

text Mt 22. 15-21

posláni Ř 13. 1-7

písně 604, 642, 689, 379, 690

doprovod: Jan Vávra

služba: Vlasta Ritzingerová, Michal Sadílek  

kázal: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921